CĂN HỘ MẪU PETROLAND QUẬN 2 - Thanh toán 3 năm không Lãi Suất, TT 48 % nhận nhà ở ngay !


căn hộ loại A petroland , can ho petroland q2

CĂN HỘ MẪU LOẠI A PETROLAND QUẬN 2
mặt bằng căn hộ loại B- căn hộ petrolandcăn hộ loại C - can ho petroland q2

CĂN HỘ MẪU LOẠI C PETROLAND QUẬN 2
căn hộ loại D - căn hộ petroland , mặt bằng căn hộ petroland q2

CĂN HỘ MẪU LOẠI D PETROLAND QUẬN 2
mat bang can penhouse petroland q2, can penhouse can ho petroland