Đất trồng cây lâu năm bao lâu mới được chuyển mục đích sử dùng, cần làm thủ tục gì?

đăng 23:27, 25 thg 11, 2013 bởi Nguyen Anh Phu   [ đã cập nhật 02:34, 9 thg 11, 2014 ]

 Kính mong chuyên mục giúp tôi những vướng mắc dưới đây:

 1/ Đất trồng cây lâu năm, đồng sở hữu ở quận 9 và Thủ Đức có diện tích bao nhiêu thì được cấp giấy chuyển mục đích sử dụng lên đất ở ?

    Nếu được chuyển mục đích sử dụng thì tôi cần làm những thủ tục gì ?

   Thời gian từ khi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đến khi hoàn thành là bao lâu ?

 2/ Đất ở, đồng sở hữu ở quận 9 và Thủ Đức có được cấp giấy phép xây dựng không ? Nếu được cấp giấy phép xây dựng, tôi phải làm những thủ tục gì ?

Rất mong nhận được sự tư vấn tận tình từ luật sư!

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Kính gửi Quý bạn đọc
dat nen chung cu can ho gia re tp hcm

Đối với vấn đề của bạn tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

 Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời trình tự như sau:

 Khoản 3, Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (“Nghị định 181”) quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Ngoài ra, diện tích đất xin chuyển mục đích còn phải phù hợp với hạn mức giao đất tại địa phương.

 Vì vậy, để biết được diện tích cụ thể được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bạn liên hệ với cơ quan quản lý ở địa phương để được trả lời cụ thể.

- Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

 Theo Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, để thực hiện việc việc chuyển đổi, bạn phải nôp các loại giấy tờ sau:

 Nộp một (01) bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối với HGĐ, cá nhân; hồ sơ gồm có:

 a) Đơn xin chuyển mục đích SD đất;

 b) GCN QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Thời gian thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý.

- Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng:

 Bạn tham khảo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng để đối chiếu với trường hợp cụ thể của bạn.

Comments