tổng quan dự án  |  mặt bằng căn hộ  |   căn hộ mẫu


  CAN HO MAU CAN HO LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ MẪU LUCKY APARTMENT TÂN PHÚ 

1. CĂN HỘ MẪU LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ: 
CAN HO MAU LUCKY APARTMENT, CĂN HỘ MẪU LUCKY APARTMENT TAN PHU ,CĂN HỘ LUCKY APARTMENT 1 PHÒNG NGỦ - CĂN HỘ 6B - 9A, 54,8m2, 1PN
LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 6B - 9A, 54,8m2, 1PN
lucky
CĂN HỘ LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 6B - 9A, 54,8m2, 1PN

 2. CĂN HỘ MẪU LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ: 
lucky
CĂN HỘ LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 3 (T.LỬNG), 75,8m2, 2PN
lucky
CĂN HỘ LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 2 - 4, 87.9m2, 2PN
lucky
CĂN HỘ LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 6A - 9B, 88,6m2, 2PN
lucky
CĂN HỘ LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 2 - 4, 90m2, 2PN

lucky
CĂN HỘ LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 6 - 9, 97,6m2, 2PN


 3. CĂN HỘ MẪU LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ: 

lucky
CĂN HỘ LUCKY APARTMENT - CĂN HỘ 7-8, 101,8m2, 3PN
LUCKY APARTMENT, CAN HO LUCKY APARTMENT, CAN HO TAN PHU, CĂN HỘ LUCKY APARTMENT TÂN PHÚ

tổng quan dự án  |  mặt bằng căn hộ  |   căn hộ mẫu